טיול משולב משימות ואתגר הינו טיול בו בנוסף לדברי המדריך אודות ערכי הטבע והאתרים בדרך ישולבו משימות קבוצתיות לפי אופי הטיול והקבוצה.

דוגמאות: זיהוי מרכיבי מאכלים, הדלקת אש ,משימות מחשבה, מיקוח עם סוחר בשוק, ירי עגבניות לתוך סלים

ועוד משימות משעשעות אשר מטבלות את הטיול בעשייה בלתי נשכחת.